Budowa stawu kąpielowego zgodna z prawem.

budowa stawu kąpielowego zgodna z prawemInwestor zobowiązuje się do przekazania projektantowi:

  • wypisu i wyrysu z MPZT / wiążącej decyzji o warunkach zabudowy dla danej nieruchomości
  • mapy do celów projektowych
  • badań gruntu – 3 odwierty o głębokości 3 m w lokalizacji stawu kąpielowego
  • pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu kąpielowego
  • warunki zabudowy
  • plan zagospodarowania terenu

Przydatne dokumenty: